घुंगरू - 3 वनिता द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

घुंगरू - 3

वनिता द्वारा मराठी कादंबरी भाग

#@घुंगरू@#भाग 3 सौ.वनिता स. भोगील मालतीला शेतात जायची घाई झाली होती,, माईकडे तीच लक्ष सुद्धा नव्हतं........ भराभर काम आटोपून भाकरी बांधून घेतल्या.. वर चटणी. कांदा अन आंब्याच्या खाराच्या दोन फोडी घेऊन भाकरी गुंडाळून घेतली,, ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय