समर्पण - ४ अनु... द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

समर्पण - ४

अनु... मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

समर्पण-४ क्या कंहू तेरे इंतजार मे, रात कुछ ऐसे गुजरी, निंद का भी जवाब मिला, ईन आंखो मे मेरी जगह किसीं और ने लेली। काही लोकांचं नुसतं बोलल्यानेही मनाला प्रसन्न वाटायला लागतं. त्यांचा आवाज ऐकल्यावरही खूप धीर मिळतो मनाला. ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय