प्रेम भाग -6 Dhanashree yashwant pisal द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

प्रेम भाग -6

Dhanashree yashwant pisal द्वारा मराठी कादंबरी भाग

सोहम हळूच कोणाला ही न सांगता घराच्या बाहेर आला . समोर निशा उभी होतीच . सोहम ला पाहताच तिने त्याला घट्ट मिठी मारली . सोहमला तर काही काळेनाच . ती सोहम ला घट्ट पकडून च म्हणाली . सोहम माझ ...अजून वाचा