अंधारछाया - 15 - अंतिम भाग Shashikant Oak द्वारा आध्यात्मिक कथा मराठी में पीडीएफ

अंधारछाया - 15 - अंतिम भाग

Shashikant Oak मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

अंधार छाया पंधरा शशी लाकडं जमवायला पोर येत होती. सकाळपासून मी माझी बॅट, स्टंपा आत टाकल्या कोठीच्या खोलीत. बागेतल्या कॉटच्या फळ्या घरात टाकल्या आणि फाटकाशी होतो लक्ष ठेऊन. कुणी पोरं येत नाहीत ना पहायला! मन आत होते. मावशीपाशी. गेल्या ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय