समर्पण - ५ अनु... द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

समर्पण - ५

अनु... मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

समर्पण-५ विक्रम ला गाण्याची फार आवड होती. त्याला खरं तर गायन क्षेत्रातच नाव कारायच होत अस नेहमी म्हणायचा तो पण जबाबदाऱ्या निभावता निभावता ते राहूनच गेलं. पण माझा त्याला नेहमी आग्रह असायचा की त्याने त्याची आवड जपावी. तो मला ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय