परवड भाग ५ Pralhad K Dudhal द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

परवड भाग ५

Pralhad K Dudhal द्वारा मराठी कादंबरी भाग

भाग ५ . आपल्या लग्नानंतरच्या रम्य जीवनाची स्वप्ने गुणवंता दिवसाउजेडीही बघायला लागला.आतापर्यंत आजूबाजूला दिसणाऱ्या मुलींच्याकडे तो सहसा पहात नसायचा;पण आता समोर येणारी प्रत्येक मुलगी वा तरुण स्री दिसली की, “आपली होणारी बायको अशी असली तर....?” नकळत त्याच्या कल्पनेतल्या बायकोच्या ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय