कोणी बोलावले त्याला? (अंतिम भाग ) निलेश गोगरकर द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

कोणी बोलावले त्याला? (अंतिम भाग )

निलेश गोगरकर मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

मागील भागावरून पुढे...... दुसऱ्या दिवशी मंदाकिनी सकाळी लवकर उठली.आपले स्नान , जेवण वैगरे आटपून ती आजी कडे गेली... " आजी ! मी आलेय. "" ह्म्म्म.... मंदाकिनी , आता मी काय बोलतेय ते नीट लक्षात घे... मी तुला काही ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय