सांन्य... भाग २ Harshad Molishree द्वारा थरारक मराठी में पीडीएफ

सांन्य... भाग २

Harshad Molishree द्वारा मराठी थरारक

अध्याय २... पत्र वाचून प्रदीप ला खूप मोठा धक्का बसला, तो धावत धावत घरी पोहोचला.. नवीन ,बाळा नवीन .."नवीन कुठे आहेस? प्रदीप नवीन ला जोरात हाका मारू लागला, प्रदीप ची बायको पण प्रदीप ला असं बघून घाबरली.... "प्रदीप काय ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय