मायाजाल - १३ Amita a. Salvi द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

मायाजाल - १३

Amita a. Salvi मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

मायाजाल-- १३ हॉस्पिटलच्या पायऱ्या उतरताना इंद्रजीत विचार करत होता, “जर हर्षदने खरोखरच जीव दिला तर? त्याच्या आत्महत्येचं ओझं आयुष्यभर माझ्या मनावर राहील. अशावेळी प्रज्ञा बरोबर सहजीवनाचा आनंद मी खरोखर

इतर रसदार पर्याय