संत जनाबाई Archana Rahul Mate Patil द्वारा आध्यात्मिक कथा में मराठी पीडीएफ

संत जनाबाई

Archana Rahul Mate Patil द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

?कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने: प्रणतक:क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः? संत हेच आपले खरे वैभव!!! संत संगती ही चंदनाच्या झाडा प्रमाणे असते??.. संत रुपी चंदनाचे झाड जसे आपल्या आजूबाजूला असलेल्या बोरी वेलीला,बाभळीला ही सुगंध देतात❣️ त्याच प्रमाणे संत देखील आपल्या ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय