भक्त चोखामेळा Archana Rahul Mate Patil द्वारा आध्यात्मिक कथा में मराठी पीडीएफ

भक्त चोखामेळा

Archana Rahul Mate Patil द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

?महाद्वारीचा भक्त चोखामेळा? ?संत तेथे हरी... हरी तेथे संत...?.या उक्तीप्रमाणे भगवंत जिथे आपले भक्त राहतात...तिथे त्या त्या स्वरूपात प्रकट होतात.... आजच्या कथेत देव आपल्या भक्तांसाठी महार झाला ... त्या संतांचे नाव भक्त चोखामेळा ... नामदेवाच्या काळातील वारकरी संप्रदायाचे संतकवी ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय