संत सावता माळी Archana Rahul Mate Patil द्वारा आध्यात्मिक कथा में मराठी पीडीएफ

संत सावता माळी

Archana Rahul Mate Patil द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

?संत सावता माळी ? ज्याचे स्मरण केल्याने पापाचा नाश होतो...तो म्हणजे हरी.. पांडुरंगाचे नामस्मरण केल्याने तो आपल्याला प्राप्त होतो... सोलापर जिल्ह्यातील आरण हे गाव संत सावतामाळी यांचे मुळगाव आहे.. दैव माळी हे सावतोबाचे आजोबा... पंढरीचे वारकरी होते त्यांना दोन ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय