मायाजाल - २१ Amita a. Salvi द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

मायाजाल - २१

Amita a. Salvi द्वारा मराठी कादंबरी भाग

मायाजाल २१ प्रज्ञाने हर्षदच्या प्रपोजलचा स्वीकार केला नाही. तिच्या बोलण्यातला करारीपणा हर्षदला जाणवला होता. तिला समजावून सांगणं आपल्या आवाक्यातील नाही; हे हर्षदच्या लक्षात आलं होतं. आता हर्षद वेगळ्या दिशेने विचार करत होता. "प्रज्ञाचा अजूनही इंद्रजीतवर विश्वास ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय