मायाजाल - २२ Amita a. Salvi द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

मायाजाल - २२

Amita a. Salvi द्वारा मराठी कादंबरी भाग

मायाजाल २२ हर्षदने पाहिलेली सर्व स्वप्ने धुळीला मिळाली होती; पण प्रज्ञाला त्याच्या आणि इंद्रजीतच्या वागण्याची जी चीड आली होती ; ती योग्यच होती नाकारू शकत नव्हता.. आपण प्रज्ञाला गृहित धरलं होतं

इतर रसदार पर्याय