गोट्या - भाग ४ Na Sa Yeotikar द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

गोट्या - भाग ४

Na Sa Yeotikar द्वारा मराठी कादंबरी भाग

नशीबबारावीची परीक्षा देऊन गोट्या आपल्या गावी परत आला होता. त्याला लहानपणीचे सारे खेळ आठवत होते मात्र त्याला ते खेळ खेळण्यात आता लाज वाटत होते. सकाळचे जेवण संपवून तो पलंगावर आराम करत होता. त्याला त्याचा भूतकाळ आठवू लागला. दहाव्या वर्गात ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय