जन्म मृत्यूच्या चक्रातून कोरोना वाचवेल का? Ankush Shingade द्वारा नियतकालिक मराठी में पीडीएफ

जन्म मृत्यूच्या चक्रातून कोरोना वाचवेल का?

Ankush Shingade मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी नियतकालिक

8. जन्म मृत्यूच्या चक्रातून कोरोना वाचवेल का? कोरोना दहशत रान माजवल्यासारखी भावना. सगळे घाबरलेले. कोणी कोरोना गो म्हणतात. पण कोरोना जा म्हटल्यास जावू शकते का?तर याचं उत्तर नाही असंच आहे. कोरोना कधी जा म्हटल्याने जाणार नाही. ये म्हटल्यानं येणार ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय