जोडी तुझी माझी - भाग 3 Pradnya Narkhede द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

जोडी तुझी माझी - भाग 3

Pradnya Narkhede द्वारा मराठी कादंबरी भाग

आता त्याला कळलं की ही त्या माणसाला रात्री का सापडली नाही ते. थोडी सारवा सारव करायच्या उद्देशाने विवेक बोलला.विवेक - " रडू नको प्लीज शांत हो आधी, अग मी परत आलो तेव्हा तू तिथे नव्हतीस मला वाटलं वॉशरूमला गेली ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय