होतं असं कधी कधी !... Sujaata Siddha द्वारा विज्ञान-कल्पनारम्य मराठी में पीडीएफ

होतं असं कधी कधी !...

Sujaata Siddha द्वारा मराठी विज्ञान-कल्पनारम्य

होतं असं कधी कधी !... ती सायंकाळची वेळ होती , उन्हाळ्यातले दिवस असल्यामुळे सूर्य अजून पश्चिमेला रेंगाळत होता ,आसपास पसरलेला त्याचा संधिप्रकाश मनाला एक अनामिक हुरहूर लावत होता . शहरातली एक गजबजलेली ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय