क...ळलं एक.....दाचं लता द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

क...ळलं एक.....दाचं

लता द्वारा मराठी लघुकथा

क.......ळलं एक.........दाचं सौ.लता भुसारे ठोबरे मी शाळेतून रुमवर आलो तर महे दादाआगुदरंच रुमवर येऊन खुर्चीवर,एक पाय वर घेऊन आनी एक पाय खाली सोडून डोक्याला हात लावून बसले होते.जनू काही सर्व जगाचे ओझे त्यांच्यावरंच असावे असा त्यांचा चेहरा ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय