जोडी तुझी माझी - भाग 20 Pradnya Narkhede द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

जोडी तुझी माझी - भाग 20

Pradnya Narkhede द्वारा मराठी कादंबरी भाग

राहुल - हम्म... नियती आहे boss.. अशीच खेळते ती..बरं चलं बराच वेळ झालाय, झोपुयात अजून उद्या कामावर जावं लागेल ना...राहुलच्या बोलण्यावरून विवेकला क्लिक होत की ऑफिसला पण जायचंय तो लगेच राहुलला पुन्हा आवाज देत..विवेक - राहुल अरे मी मंदिरात ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय