संतश्रेष्ठ महिला भाग १० Vrishali Gotkhindikar द्वारा आध्यात्मिक कथा मराठी में पीडीएफ

संतश्रेष्ठ महिला भाग १०

Vrishali Gotkhindikar द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

संतश्रेष्ठ महिला भाग १० यावेळी बहिणाबाईंचे वय १८ वर्षांचे होते. तुकोबाराय स्वप्नात आलेला अनुभव त्या अनेकदा सांगत. प्रज्ञाचक्षू गुलाबराव महाराज यांनी बहिणाबाईंच्या अभंगांचे सखोल अध्ययन करून त्यांना उपनिषदांचे सार उत्कटपणे मांडणारे अभंग म्हटले आहे. शांकरभाष्याप्रमाणे शास्त्रीय आणि वामन पंडिताइतकी ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय