संतश्रेष्ठ महिला भाग १५ Vrishali Gotkhindikar द्वारा आध्यात्मिक कथा मराठी में पीडीएफ

संतश्रेष्ठ महिला भाग १५

Vrishali Gotkhindikar द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

संतश्रेष्ठ महिला भाग १५ यात पुढील नाव येते ते संत सोयराबाई यांचे यमाजी आणि हौसा या जोडप्याची ही मुलगी. मंगळवेढ्याजवळच्या लहानशा गावातली. काळी-सावळी, टपोऱ्या डोळ्यांची, समंजस, शालीन, चाणाक्ष सोयरा हीला चोखोबांच्या आईनं हेरली आणि सून म्हणून घरात आणली. ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय