बहिर्जी - स्वराज्याच्या तिसरा डोळा - 3 Ishwar Trimbakrao Agam द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

बहिर्जी - स्वराज्याच्या तिसरा डोळा - 3

Ishwar Trimbakrao Agam मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

३. शिकार नदीच्या मधोमध एका लहान खडकावर शंभू महादेवाचं एक प्राचीन मंदिर होतं. त्याच्या आजूबाजूला पसरलेल्या जमिनीवर लहानसहान वृक्षराईंनी वेढलेलं ते हिरवंगार छोटंसं द्वीप जणू नदीच्या पांढुरक्या निळ्या कोंदनातील पाचूच्या खड्यासारखं भासत होतं. किनाऱ्यावर असलेल्या दगडी घाटावर तिथपर्यंत जाण्यासाठी ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय