काळाची चौकट Kumar Sonavane द्वारा विज्ञान-कल्पनारम्य मराठी में पीडीएफ

काळाची चौकट

Kumar Sonavane मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी विज्ञान-कल्पनारम्य

"जिवंत नाही सोडणार मी त्याला." हॉस्पिटलच्या बेडवर बसून विजय ओरडत होता. त्याचा चेहरा रागाने लालबुंद झाला होता, डोळ्यात आग पेटली होती, ओठ थरथरत होते आणि डोळ्यासमोर एकसारखे तेच दृश्य तरळत होते. ओलाचिंब रस्ता, त्यावरून बेधडक आणि बेलगाम जाणारी एक ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय