सुवर्णमती - 9 Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

सुवर्णमती - 9

Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar द्वारा मराठी कादंबरी भाग

9 उतावळ्या स्वभावाच्या चंद्रनागास विचार करत बसणे शक्यच नव्हते. तो तडक गंगानगरी जाण्यास निघाला. अर्थात कोणालाही कसलीच कल्पना न देता. मोटरगाडी गंगानगरीजवळील एका खेड्यात ठेवून तिथून घोडा घेऊन, वेशांतर करून तो गंगानगरीस पोहोचला. या वेळेस तो अर्थातच राजमहाली ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय