संतश्रेष्ठ महिला भाग २० - अंतिम भाग Vrishali Gotkhindikar द्वारा आध्यात्मिक कथा मराठी में पीडीएफ

संतश्रेष्ठ महिला भाग २० - अंतिम भाग

Vrishali Gotkhindikar द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

संतश्रेष्ठ महिला भाग २० यानंतरची श्रेष्ठ संत आहे रंगनायकी आंदाळ आंदाळ ही बारा प्रसिद्ध आळवार संतांमधली एकमेव स्त्री-संत. आंदाळ या शब्दाचा अर्थ आहे, देवावर सत्ता गाजवणारी, देवाची प्रियतमा !!! आंदाळची भक्तीची वाट आत्यंतिक प्रेमाची आहे. ते आहे एखाद्या कुमारिकेचे ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय