अष्मांड - भाग २ Kumar Sonavane द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

अष्मांड - भाग २

Kumar Sonavane द्वारा मराठी कादंबरी भाग

मोहन नुकताच शाळेतून घरी आला होता. हात पाय धुता धुता त्याने बापाला विचारले, " आज नाही गेलात तुम्ही?"मान वर न करताच शंकर फक्त "हं " म्हणाला. कसल्यातरी जुनाट लालसर कागदात, जो कधी काली पांढरा असावा, त्यात डोकं खुपसून तो ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय