आईचे माझ्या जीवनातील अस्तित्व कुठे हरवले? - 7 Rajashree Nemade द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

आईचे माझ्या जीवनातील अस्तित्व कुठे हरवले? - 7

Rajashree Nemade द्वारा मराठी कादंबरी भाग

भाग ७ तु आज माझ्यापासून दूर आहे,पण मला कायम असे वाटते की,तु नेहमीच माझ्या सोबत आहे.तु शरिराने माझ्या सोबत नाहिस,पण मला कायम तुु कुठल्या ना कुठल्या रुपात तु माझ्याजवळ असल्याचा भास होतो.आई आणि तिच्या मुुुलांंचे नातेे ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय