अतरंगीरे एक प्रेम कथा - भाग 35 भावना विनेश भुतल द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

अतरंगीरे एक प्रेम कथा - भाग 35

भावना विनेश भुतल मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

शौर्यला रोहन समोर काय बोलाव तेच कळत नसत.. रोहन : तु आता अस का बोललास मनवी तुला ब्लॅकमेल करते..?? शौर्य खाली मान घालुन कसल्या तरी विचारात हरवुन जातो.. "अरे बोल ना काहीतरी..",रोहन जोरातच ओरडतो शौर्य ₹वर वृषभ : "रोहन ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय