शाळेतील वेड प्रेम - 2 Sonu द्वारा प्रेम कथा में मराठी पीडीएफ

शाळेतील वेड प्रेम - 2

Sonu द्वारा मराठी प्रेम कथा

मागील भागावरूनदिव्या कावरीबावरी होऊन संपूर्ण शाळा बघत होती.तेवढ्यात तिला एका मुलाचा धक्का लागला,त्यामुळे दोघंही खाली पडतात.पडल्यामुळे दिव्या ला थोड खरच्टत.तो मुलगा उठून काहीतरी बोलणार इतक्यात त्याला एका मुलाने आवाज दिला........' ये अम्या चल लवकर उशिर होतोय,तसा त्याने त्याची बगेतील ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय