सोबत संदिप खुरुद द्वारा थरारक मराठी में पीडीएफ

सोबत

संदिप खुरुद मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी थरारक

सोबत शशीने रात्रीचे जेवण पावणे दहा वाजता उरकले.सिगारेट ओढण्यासाठी तो बसस्टँडजवळच्या पक्याच्या टपरीकडे आला.हिवाळा असल्यामुळे सगळीकडे सामसूमच होती. टपरीजवळ अनोळखी दोघेजण उभे होते,सिगारेट ओढून ते दोघेही निघून गेले. थोडया वेळात एक बस आली. रात्री बसस्टँड मध्ये प्रवासी नसल्यामुळे ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय