लघुकथाए - 6 - न दिली वचने Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

लघुकथाए - 6 - न दिली वचने

Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी लघुकथा

७ न दिली वचने ”तू तेव्हाही मला आवडायचास जेव्हा माझं असणं तुझ्या गावीही नव्हतं. कित्ती मुली घोळका घालायच्या तुला. कॉलेजचा हीरो होतास तू ! नाटक, गाणं, सगळीकडे तुझंच नाव. अभ्यासातही हुशार. प्रोफेसर्स पण फॅन होते तुझे. मी लांबूनच पहायची ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय