ना उलगडणारे कोडे Hari alhat द्वारा विज्ञान-कल्पनारम्य मराठी में पीडीएफ

ना उलगडणारे कोडे

Hari alhat मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी विज्ञान-कल्पनारम्य

भाग १ ) ( रात्रीची वेळ आहे रामराव जेवण करून झोपण्याच्या तयारीत आहेत रामराव पलंगावर झोपत असताना देवाचे नामस्मरण करतात ) विठ्ठला.. पांडुरंगा...( म्हणून डोळे मिटतात थोड्या वेळात त्यांना गाढ झोप लागते आणि ते झोपी जातात) ...........................................................................( मध्यरात्र झाली ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय