संत एकनाथ महाराज - पाषाणाच्या नंदीने गवताचा घास खाल्ला. Sudhakar Katekar द्वारा आध्यात्मिक कथा मराठी में पीडीएफ

संत एकनाथ महाराज - पाषाणाच्या नंदीने गवताचा घास खाल्ला.

Sudhakar Katekar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

श्री संत एकनाथ महाराज” ५ पाषाणाच्या नंदीने गवताचा घास खाल्ला. पैठण मध्ये एक गरीब ब्राम्हण श्री एकनाथ महाराजांचा शिष्य होता.त्याला सर्व प्राणिमात्रात परमेश्वर दिसत असे.रस्त्यात कोणी मनुष्य अथवा प्राणी दिसला की,तो त्यांना साष्टांग दंडवत घालीत असे.लोक ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय