संत एकनाथ महाराज--१२ श्रीकृष्णदर्शन Sudhakar Katekar द्वारा आध्यात्मिक कथा मराठी में पीडीएफ

संत एकनाथ महाराज--१२ श्रीकृष्णदर्शन

Sudhakar Katekar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

श्री एकनाथ महाराज १२ श्रीकृष्ण दर्शन श्लोक ६ वा स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैश्छादयन्तो युदूत्तमम् । गीर्भिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्टुवुर्जगदीश्वरम् ॥६॥ मांदार पारिजात संतान । कल्पद्रुम हरिचंदन । ऐशिया वृक्षांचीं सुमनें जाण । कृष्णावरी संपूर्ण वरुषले ॥६४॥ श्रीकृष्णासी चहूंकडां । दिव्य सुमनांचा जाहला सडा । समस्त ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय