संत एकनाथ महाराज--१३ श्रीकृष्ण उद्धव संवाद Sudhakar Katekar द्वारा आध्यात्मिक कथा मराठी में पीडीएफ

संत एकनाथ महाराज--१३ श्रीकृष्ण उद्धव संवाद

Sudhakar Katekar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

श्रीसंतएानाथमहाराज१३श्रीकृष्ण संवाद श्लोक १० वा स्यान्नस्तवाङ्‌घ्रिरशुभाशयधूमकेतुः । क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदोह्यमानः । यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भिःभ । व्यूहेऽर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥१०॥ आमुच्या अशुभाशयाचा घातु । करिता चरणधूमकेतु । तुझाचि जी विख्यातु । त्रैलोक्यांतु श्रीकृष्णा ॥११॥ पापइंिधनाचा ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय