चंद्रा आणि निळ्या बेटावरची सफर - 8 बाळकृष्ण सखाराम राणे द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

चंद्रा आणि निळ्या बेटावरची सफर - 8

बाळकृष्ण सखाराम राणे द्वारा मराठी कादंबरी भाग

८. दंतवर्मांची कहाणीखरं म्हणजे परतीचा प्रवास खूपच कठीण होता. प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने जायचे होते. तराफ्यावर दोघांऐवजी आता तिघेजण होते. चंद्राला जादा शक्तीचा वापर तराफा वल्हवायला करावा लागत होता. त्याने तराफा थोडा उजव्या कडेने हाकायला सुरुवात केली. मध्यभागापेक्षा कडेला पाण्याचा ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय