सद्गुणाचे नाटक मच्छिंद्र माळी द्वारा नाटक मराठी में पीडीएफ

सद्गुणाचे नाटक

मच्छिंद्र माळी द्वारा मराठी नाटक

मराठी नितीकथा ५----------------------- "सद्गुणाचे नाटक" मच्छिंद्र माळी, पडेगांव,औरंगाबाद. एका गावात शांताबाई आणि कांताबाई अशा दोघी शेजारी शेजारी रहात होत्या. शांताबाई नावाप्रमाणे सुशिल, शांत वृत्तीची पतिसेवा परायण होती याउलट कांताबाई नव--याशी सतत भांडून आकांत करणारी.शेजारणीचे सत्वशील वर्तन पाहून तीही तिच्या ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय