चंद्रा आणि निळ्या बेटावरची सफर - 15 बाळकृष्ण सखाराम राणे द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

चंद्रा आणि निळ्या बेटावरची सफर - 15

बाळकृष्ण सखाराम राणे मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

भाग -१५रेवतीनगरात - स्वागतघामाघूम झालेले मद्रवासी गलबातवर पोहचले.दंतवर्मानी सरजूला काही कोळ्यांना माघारी पाठवायला सांगितले.चंदेलमध्ये चंद्राची आई, बहीण गौरी वाट बघत होते.चंदेलवासीय कोळी चार होड्यांतून चंदेलला रवाना झाले. सरजू, चंद्रा,वाघ्या व आणखी चार कोळी एवढेच रेवातीनगरला जाण्यासाठी थांबले.आता प्रवास थोडफारच ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय

-->