खेळ जीवन-मरणाचा - 5 - अंतिम भाग बाळकृष्ण सखाराम राणे द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

खेळ जीवन-मरणाचा - 5 - अंतिम भाग

बाळकृष्ण सखाराम राणे मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

खेळ- जीवन -मरणाचा आघात शेवटचा सुलेमानच्या चमन पॅलेस वरून दोन चिलखती जीप्स बाहेर पडल्या. दोन्ही जीपमध्ये मिळून एकून बारा माणसं होती. सारे तडीपार गुंड होते.मशिनगन ...तलवारी अस साहित्य घेवून पहाटेच बाहेर पडले होते.अजून उजाडले नव्हते. हा सारा लवाजमा दोन ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय