रामायण - अध्याय 2 - अयोध्याकाण्ड - 6 MB (Official) द्वारा आध्यात्मिक कथा मराठी में पीडीएफ

रामायण - अध्याय 2 - अयोध्याकाण्ड - 6

MB (Official) मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी आध्यात्मिक कथा

अध्याय 6 कौसल्यासांत्वनं ॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥ कैकेय्युवाचराजा न कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचनं ।किंचिन्मनोगतं त्वस्य त्वभ्दयान्नानुभाषते ॥१॥प्रियं त्वामप्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते ।तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेन श्रुतं मम ॥२॥एष मह्यं वरं दत्वा पुरा मामभिपूज्य च ।पश्चात्संतप्यतेःराजा यथान्यःप्राकृस्तथा ॥३॥ ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय