Sud - 2 books and stories free download online pdf in Marathi

सूड ... (भाग २)


" कोण आहे काकूबाई ?", त्या दोघींची आई आत येत म्हणाली.

" हि काय, बसली आहे… " कोमल हसत बोलली. तशी आईने तिच्या पाठीवर चापटी मारली.

" कशाला चिडवतेस तिला…. काही बोलत नाही म्हणून काहीपण बोलायचे का… काजल, हीच आहे काकूबाई… " तशा तिघी हसू लागल्या.

"बरं, मम्मी…. पप्पा आले का ?",

"नाही… येतील आता. on the way आहेत. ते आले कि सगळे एकत्र जेवायला बसू. "

अर्ध्या तासाने पप्पा आले. " Hi Dad… " कोमलने पप्पांना मिठी मारली. " कशी झाली ट्रीप ? " ,

"मस्त एकदम… आणि माझं ऑफिस कसं आहे ? ",

" हा हा हा " , कोमल हसू लागली.

" काय गं … काय झालं आणि काजल कूठे आहे ? ","

Hi पप्पा… कसे आहात आणि कसं आहे बंगलोरचं ऑफिस ? ",

" मस्त चालू आहे तिथे… very nice… ",

"अरे !! आलात तुम्ही. ",

"हे बघ…. आतच आलो आणि या दोघींनी पकडलं मला. ",

" अगं त्यांना आत तर येऊ दे आधी. ",

" OK , पप्पा…. तुम्ही फ्रेश होऊन या… जेवणाच्या टेबलवर गप्पा-गोष्टी करू. " म्हणत कोमल बाहेर निघून गेली. रात्री जेवणाच्या टेबलवर गप्पा सुरु झाल्या.

" OK… ऐका सगळ्यांनी… आपली तिन्ही ऑफिस चांगली चालू आहेत. दोन्ही नवीन ठिकाणी आता चांगला जम बसला आहे. तर मी काहीतरी विचार केला आहे.",

"कोणता विचार ?", काजल बोलली.

" मला काही जमत नाही दोन्ही ठिकाणी जायला. आता तुम्ही मोठया झाला आहात. का नाही तुम्हाला पाठवू तिथे." ,

" Brilliant idea पप्पा. " कोमल आनंदाने ओरडलीच.

" गप्प बस कोमल… " मम्मी ओरडली.

" का……. काय झालं? ", पप्पा म्हणाले.

" एवढया लांब कशाला पाठवायचे… अजून लहान आहेत दोघी. " मम्मी म्हणाली.

" हि काजल लहान असेल…. मी नाही." कोमल बोलली.

" मी तयार आहे जायला. कधी जायचे ते सांगा." ,

" कोणी कूठे जाणार नाही. " मम्मी बोलली.

" जावे तर लागेलच ना आणि दोघींना आता व्यवहार चांगला कळतो. इकडचे ऑफिस कसं सांभाळलं दोघींनी आठवडाभर…" तसं कोमलला हसू आलं.

" काय गं… हसतेस काय ?" पप्पांनी विचारलं.

" नंतर सांगते. पहिलं कधी जायचे ते सांगा.",

"हे बघा… तिथे जाऊन राहायचे नाही आहे. Friday ला जायचे आणि Sunday ला यायचे मुंबईला. फक्त एक दिवस त्या ऑफिसचे काम बघायचे, आठवडयाचा हिशोब चेक करायचा,एवढंच… एक दिवसाचा प्रश्न आहे. तसा सगळा ऑफिस स्टाफ खूप चांगला आहे,मेहनती आहे. फक्त आपल्या घरातलं पाहिजे तिथे कोणीतरी लक्ष देण्यासाठी म्हणून.",

" एक दिवस , मग माझी संमती आहे." मम्मी बोलली.

" Thanks मम्मी.… तर पप्पा… कधी जाणार मी… " ,

" तू एकटी नाही, काजल पण जाणार तुझ्यासोबत… ",

" कूठे ? " काजलच्या चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह.

" कूठे म्हणजे ? आपल्या बंगलोर ऑफिसला… ",

" कोमल असेल ना सोबत ?",

"हो गं ताई… ",

" तर या Friday ला बंगलोर ऑफिसला जा तुम्ही आणि next week मध्ये गोवा ऑफिसला भेट देऊन या. ",

" Wow !!! गोवा पण… ",कोमल नाचू लागली आनंदाने. तिला काजलने हात पकडून खाली बसवलं.

" हो आणि त्या दिपेशला काढून टाकलं ना…. त्याचं लेटर मी mail केलं होतं तुला. ",

" लेटर सोबत प्रसाद पण मिळाला.",

" प्रसाद ? ",

" माझ्या हाताचा प्रसाद… ",

"तरीच ती हसत होतीस… ",पप्पा म्हणाले.

" ऑफिसमध्ये मारामाऱ्या करायला जातेस का तू…. ", मम्मी म्हणाली.

" नाही गं, तरी मी सांगायचे हिला…. ऑफिसच्या बसमधून नको जाऊस… आपली गाडी आहे… नाहीतर माझ्याबरोबर ये, तर हिला सकाळी ऑफिस open करायला जायचे असते. आपण बॉस आहोत हे काजल विसरली. आणि त्याचं tension संपलं मग, हिची मस्करी करायचा, आज हात पकडला. दिली ठेवून त्याला एक… ", पप्पा सगळं ऐकत होते.

" तुझं नावं " कोमल ", तुझ्या स्वभावाला match नाही होतं ना… नावं change केलं पाहिजे. " पप्पा हसत म्हणाले. तसे सगळे हसले.

" तरीसुद्धा ताईने धीट होयाला पाहिजे आता. एक idea आहे , सांगू का ? ",

"हो… हो… सांग ना… ",

" बंगलोर आणि गोवा… दोन्ही ठिकाणी जायचे आहे ना… दर आठवडा, मग मी गोवाला जाते. ताईला बंगलोर ला पाठवू.",

" नको हा… मी एकटी नाही जाणार… ",

" खूप छान idea, कोमल… ",

"नाही पप्पा…. एकटीला भीती वाटते मला. आणि एवढया लांब नको… मी नाही जाणार.", काजल म्हणाली.

" OK… मग, अदलाबदल करू, तू गोवाला जा आणि मी बंगलोरला. गोवा काय जवळच आहे ना… ",

" तरी पण नको. ". मम्मी काजलच्या बाजूला येऊन बसली.

" हे बघ, बाळा… कोमलचं म्हणणं बरोबर आहे. हिम्मत तर वाढली पाहिजे तुझी. शिवाय , आपला बिझनेस सुद्धा सांभाळावा लागेल ना. एक दिवसाचा तर प्रश्न आहे. बघ जरा , जग फिरून. घाबरतेस कशाला… आपलीच माणसं आहेत तिथे.",

" आणि काही वाटलंच तर मला call कर. मी धावत येईन माझ्या ताईसाठी." कोमल, काजलला मिठी मारत बोलली.

" चालेल… मग ठरलं तर… दोघी next Friday पासून दर आठवडयाला जाणार… कोमल बंगलोरला आणि काजल गोवाला… Done ना… ","Final पप्पा." दोघी बोलल्या आणि जेवत जेवत पुढे गप्पा सुरु राहिल्या.


------------------- क्रमश : ----------------

इतर रसदार पर्याय

शेयर करा

NEW REALESED