Sud - 4 books and stories free download online pdf in Marathi

सूड ... (भाग ४)

ठरल्याप्रमाणे,दोघांनी एक छोटी पार्टी arrange केली. काजल मात्र पार्टीला गेली नाही. पार्टीतच दोघांनी ' आम्ही लग्न करत आहोत.'अस घोषित केलं.

" हा जोक होता ना राहुल… ", अमित पुढे येत म्हणाला.

"what joke ? आम्ही खरंच लग्न करत आहोत.",

" हे कसं शक्य आहे ?",

"काय प्रोब्लेम आहे अमित… ",कोमल बोलली.

"प्रोब्लेम हा आहे कि माझं प्रेम आहे तूझ्यावर… आणि तेही कॉलेजपासून…",

"shut up अमित… ",

" का गप्प बसू… प्रेम करतो तूझ्यावर….आणि हा राहुल , हा कूठे आला मधेच. ",

"गप्प बस अमित… college friend आहेस म्हणून नाहीतर… ",राहुल बोलला.

" अरे… जारे, माझं प्रेम आहे तिच्यावर… तू कोण मोठा लागून गेलास रे… कोमल, तुला किती मदत केली मी,विसरलीस. या राहुलला बिझनेससाठी पैसे कमी पडत होते. तेव्हा मीच दिले होते त्याला आणि तू याच्याबरोबर लग्न करतेस… " पुढे काही बोलणार तेवढयात कोमलने त्याच्या थोबाडीत मारली.

" get out…i said get out…. चालता हो आणि पुन्हा माझ्यासमोर येऊ नकोस अमित.", अमित रागाने लाल झाला होता.

" पैशाचा माज आला आहे तुला कोमल… आणि हा राहुल… दोघांना सांगतो… लग्न करून दाखवाच तुम्ही, कसं लग्न होते ते बघतो मी."

सगळ्या पार्टीचा मूड निघून गेलेला. अमित, कोमलला कॉलेजमध्ये असल्यापासून ओळखायचा. अमितचे वडील आणि कोमलचे वडील बिझनेस friends. तरीदेखील अमित आणि कोमलची ओळख कॉलेजमध्ये झालेली. घडलेला प्रकार कोमलने लगेच पप्पांना सांगितला. पप्पांना आश्चर्य वाटलं. हे भांडण बिझनेसमध्ये येऊ नये म्हणून त्यांनी अमितच्या वडिलांबरोबर बोलणं केलं. त्यांनाही अमितचं वागणं आवडलं नाही. अमितकडून त्यांनी माफी मागितली. काजलला ती गोष्ट समजली परंतु तिने कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही.

या सगळ्यासोबत बिझनेसने जोर पकडला होता. गोवा आणि बंगलोरच्या branch आता बऱ्यापैकी settled झाल्या होत्या. बंगलोर तर कोमलला खूप आवडलं होतं आणि तिथेच लग्न करायचं तिने ठरवलं. सगळयांना तो निर्णय आवडला. शिवाय राहुलने तिकडेच स्वतःचा नवीन बिझनेस सुरु करायचं ठरवलं. त्यामुळे लग्नानंतर कोमल आणि राहुलने तिथेच राहायचे ठरवले. छान सगळं. लग्नाची तारीख ठरली. साखरपुडा झाला. लग्नाचा हॉल बुक झाला. कोमलला मनासारखा जोडीदार मिळाला म्हणून काजल खूष होती. मम्मी-पप्पा सुद्धा. २ महिन्यांनी लग्न. त्यामुळे कोमलच्या बंगलोर ऑफिसच्या फेऱ्या वाढल्या होत्या. सकाळी ऑफिसला जायची आणि संध्याकाळी लग्नाची तयारी. तिथे काजलने गोवाची branch अजून मोठी करायची ठरवलं होतं. म्हणून ४-५ दिवस ती तिथेच रहायची. कामात गुंतून गेलेली. छान चालू होतं.

---------------- X-------------------X--------------------X----------------------X-------------


" हेलो ….inspector अभिषेक बोलतो आहे…",

" हेलो inspector… मी Mr. सावंत बोलतो आहे. प्लीज तुम्ही माझ्या घरी याल का ?… एक मोठा प्रोब्लेम झाला आहे… ",

"Mr. सावंत म्हणजे, तुम्ही ते बिझनेसमन ना… ",

"हो… हो… तोच मी.",

"ठीक आहे… अर्ध्या तासात येतो मी." आणि inspector अभिषेक निघाला. पाऊण तासाने inspector अभिषेक सावंतच्या घरी पोहोचला.

" हेलो… Mr. सावंत. sorry जरा ट्राफिक लागलं म्हणून उशीर झाला.",

" no problem inspector, या… आता या." ,

"OK.",

"काही चहा ,कॉफी घेणार का.",

"नको… thanks. तुम्ही call केला होतात, काहीतरी प्रोब्लेम झाला म्हणून. ",

"हो… जरा प्रोब्लेमच आहे… ",जरा काळजीत होते Mr. सावंत.

" मग फोनवर का नाही सांगितलं. serious matter आहे का काही ? ",

" हो… माझी मुलगी.… कोमल सावंत, हरवली आहे.",

" मुलगी हरवली… मग तुम्ही शांत कसे एवढे आणि फोनवर का नाही सांगितलं मग तूम्ही…",

" नको मला भीती वाटते. ती नक्की कूठे आहे ते माहित नाही." सावंत रडू लागले.

" हे बघा… रडू नका. मला सविस्तर सांगा, नक्की काय झालं." अभिषेक बोलला.

" पाटील … यांची जबानी लिहून घ्या.… हं, सांगा आता… नक्की काय झालं ते. कूठून हरवली ती." ,

" माहित नाही…" Mrs. सावंत म्हणाल्या.

" माहित नाही म्हणजे ?", inspector अभिषेक.

" मी सांगतो… , नेहमीसारखी काल, कोमल बंगलोरच्या ऑफिसला निघून गेली. आज दुसरा दिवस, ती ऑफिसला गेलीच नाही. आणि तिथल्या flat वर पण पोहोचली नाही. फोन स्विच ऑफ येतो आहे. काळजी वाटते तिची खूप.",

" ठीक आहे. ". इतक्यात काजल आणि राहुल एकत्र आले.

" काय झालं पप्पा… एवढया तातडीने बोलावून घेतलं आणि कोमलने फोन बंद का करून ठेवला आहे ? " काजलने आल्या आल्या विचारलं. समोर पोलिस बघून तिला आश्चर्य वाटलं.

" पोलिस ?? पप्पा काय झालं … आणि कोमल कूठे आहे ? ". राहुलने विचारलं.

" एक मिनिट… तुम्ही दोघे खाली बसा." inspector अभिषेक. "यांची ओळख कोण करून देईल मला.… ",

"हो… मी सांगते." Mrs. सावंत.

" हा राहुल… याच्याबरोबर कोमलचं लग्न आहे, पुढच्या आठवडयात. आणि हि काजल… कोमलची मोठी बहिण.",

"पण झालय काय नक्की ?" काजल…

" तुमची बहिण, कोमल सावंत… या हरवल्या आहेत. ",

" काय ? ", काजल किंचाळली.


"OK , मी आता काही प्रश्न विचारतो. त्यानंतर तपासाला काही सुरुवात करता येईल. आणि खरी उत्तरे द्या. ",

" ठीक आहे.",

"कोमल बंगलोरला कशाला गेली होती.?",

"बंगलोरला आमचं ऑफिस आहे. ती तिकडचा व्यवहार बघायची. दर Friday ला ती तिथे जाते. शनिवारी त्या ऑफिसचा आठवडयाचा व्यवहार चेक करून रविवारी दुपारी मुंबईला यायची.",

"तिथे तुमचा flat आहे तर ",

" हो. तिला राहण्यासाठी घेतला होता. शिवाय लग्नानंतर राहुल आणि कोमल तिथेच राहणार होतो.", अभिषेक सगळं ऐकत होता.

" आता सांगा. कोमल सावंत कधी निघाल्या इथून.?",

"नेहमी सारखी… संध्याकाळी ७ वाजता. रात्री १०.३० ची flight असते तिची, बंगलोरसाठी.",

"एकटीच गेली होती का airport ला ?",

"नाही… driver असतो सोबत, तिला येते driving पण गाडी पुन्हा आणायची असते ना.",

"जरा driver ला बोलवा.",driver आला." किती वर्ष काम करत आहात इथे ? ",

" १२ वर्ष झाली साहेब.",

" मला जरा सविस्तर सांगा, त्यादिवशी काय केलात नक्की.",

" कोमल madam ला airport ला सोडलं आणि गाडी परत आणली.",

"किती वाजता सोडलत? ",

" ८ वाजले होते.",

"इथून एक तास लागतो का airport साठी?",

"नाही… पण जरा ट्राफिक लागलं होतं तेव्हा.",

" आणि निघालात किती वाजता?",

"लगेच… त्यांना सामान उतरवून दिलं आणि निघालो.",

" सामान ? ",

"हो… inspector. तिचं लग्नाचं सामान.",

"किती वाजता गाडी घरी आली. ? ",

"साधारण ८.३० ला.",

"म्हणजे अर्ध्या तासात… येताना ट्राफिक नव्हतं का… ? ", driver मान खाली घालून उभा राहिला. अभिने त्याच्याकडे एक नजर टाकली. आणि तो Mr. सावंत कडे वळला.

------------------- क्रमश : ----------------

इतर रसदार पर्याय