To Get Her-3 books and stories free download online pdf in Marathi

तिला सावरताना भाग -३

पाऊस थांबला होता. पूजाला अजून भिजू वाटतं होत. अर्णव तर पूर्णच भिजून गेला होता.

पूजा -" यार ..... लवकरच थांबला पाऊस... शे..."

अर्णव-" अरे अरे पाऊस आहे तो .. थांबणारच ना."

पूजा -" अजून थोडा वेळ असायला पाहिजे होता."

अर्णव -" तुला पाऊस खूप आवडत वाटतं ?? "

पूजा -" हो... लहानपणापासूनच ..."

एकतर पाऊस होऊन गेला होता आणि त्याला कुठूनतरी भजीचा वास आला .

अर्णव -" हे.... इथ कुठ तर भजी तळत आहेत वाटतं. "

पूजा -" हो ... इथच एक टपरी आहे ..."

अर्णव -" चल की जाऊ?"

पूजा -" आता ?"

अर्णव -" मग कधी जायचं... अग सगळे पाऊस होत असताना भजिचा आस्वाद घेतात .. पण मी पावसात भिजून भजिचा आस्वाद घेतो . चल ना यार "

पूजा -" ओके ... चल मग ."

त्या टपरीवर खूप गर्दी होती . भजी जसा तळून बाहेर येणार तसा संपून ही जात होता.

पूजा - " भैय्या . इथ दोन प्लेट भजी द्या आणि गरम पाहिजे अह .... आणि सिगरेट आहे का? "

अर्णव -" परत ..😠😠"

पूजा -" हो..😅😅... पाऊस पडला तर तलब लागली ."

अर्णव -" ओके ... तुझी चॉइस ..."

पूजा -" सॉरी... बट आय नीड धीस वन ..."

दोघांचे ऑर्डर आली . तसे दोघेही भजीची मजा घेत होते . नंतर चहाचा सुद्धा आस्वाद घेतले . दोघेही मग चालत निघाले .

अर्णव -" तू कशी जाणार ? "

पूजा - " म्हणजे ?"

अर्णव -" म्हणजे चालत का बस नी?"

पूजा -" सहजा मी चालत जात असते . जवळच राहते ना मी म्हणून. "

अर्णव-" कोण कोण राहतात तुझ्यासोबत ?"

पूजा -" एकटी राहते मी."

अर्णव -" मग आईबाबा कुठे राहतात ?"

पूजा -" आई तर लहानपणीच वारली . बाबा माहिती नाही कुठे आहेत... कॉन्टॅक्ट नाही माझं..."

अर्णव -" का?"

पूजा -" काही नाही रे ... सोड ना तू हे सगळं...दुसर काहीतरी बोल ".

पूजा जाणून बुजून विषय टाळली.

अर्णव घड्याळ्यात पहिला.

अर्णव -" अरे ७:०० वाजले .... उशीर होईल ..मला बस पकडायची आहे... चल बाय ...."

पूजा -" बाय... 😊"

अर्णवला रूम वर येता येता ८ वाजून गेले होते . जेवणाचा डब्बा सुद्धा आलेला होता . पण काहीही खायची इच्छा नव्हती . त्याच मनच लागत नव्हतं. जिकडे बघावे तिथे पूजाच दिसत होती . तीच ते बिंदासपणे भिजण, तिचे ते मधुर हसण , तिचे ओले झालेले केस, त्याच हाथ घेऊन पावसात घेऊन जाणं, तसाच तो बेड वर झोपला , वर पंखा फिरत होता . पण त्याच लक्ष तर वेगळीकडच होत .

सकाळ झाली होती . पाऊस कधीचा थांबला होता. काल पूजाच्या आठवणीत कधी त्याला झोप लागली कळलच नाही . त्याला अजून एक कन्फ्युजन होता की मला जो जाणवतोय ते प्रेम आहे का आकर्षण ??.... त्याची एक सवय होती . कितीही लवकर उठला तर मला बेड वरून १ तास तरी खाली उतरायला लागत असे . तो उठून फ्रेश झाला . कमरेला टावेल गुंडाळून बाथरूम मधून येत होता. तेवढ्यात फोन वाजला . रचनाचा त्याला फोन आला होता.

रचना -" हॅलो .... अर्णव ऐक ना .....तू येशील ना लवकर ? "

अर्णव -" लवकर म्हणजे किती लवकर येऊ ? "

रचना - " तू जितकं लवकर येऊ शकतो तितक्या लवकर ये? "

तेवढ्यात मला मोठ्यांनी शिंक आली .

रचना - " काय रे .. बरा आहेस ना तू?"

अर्णव-" काही नाही ग... काल झोप झाली नाही .... आणि ???"

रचना -" आणि???? "

अर्णव-" काल खूप भिजलो पावसात ..."

त्याला अजुन एक शिंक आली.

रचना - " काय??... अरे तुला तर पाऊस तर आवडत नाही ना ..."

अर्णव - " काही नाही ग... काल ती पूजा आहे ना?"

रचना - " तीच काय?... "

अर्णव -" ती काल भिजत होती पावसात ..."

रचना - " म्हणून तुला सर्दी झाली होय ????? 😋😜 "

अर्णव - " नाही ग ... आम्ही ऑफिस सुटल्यावर फिरत गेलो होतो ग... तिथं पाऊस आला .. मी तर आसरा घेतला ... पण ती तर बिंदास पणे भिजत होती ... आणि मला सुद्धा ती ओढुन घेऊन गेली ... म्हणून भिजलो खूप .."

रचना - " अरे अरे ... आमच्या मागे खूप काही चाललय... 😋 "

अर्णव - " अग तस नाही ग.... पण तिला फिरायच होत मला नाही ..."

रचना - " आम्ही जेंव्हा बोलतो तेव्हा तर नाही म्हणतोस आणि झोप का नाही झाली तुझी ?? "

अर्णव -" तुला खरं सांगू ... रात्रभर तिचाच विचार करत होतो ग... तिचे ते ओले केस तिचे ते वर बघून डोळे बंद करून बिंदास पणे भिजणे... पण मी खूप कन्फुस आहे ग माझं हे प्रेम आहे का आकर्षण ???..."

रचना - " मला माहिती नाही पण वेडा मात्र झालास ? "

अर्णव -" का ग ?"

रचना - " तू आला होतास बाईकवरून पण विसरून गेलास ...😂😂😂"

त्याची चूक लक्षात येताच डोक्याला हात लावला .

अर्णव - " आई शपथ ... खरंच की ग... एक तर कामात बिझी आणि वरून पूजा चालत होती म्हणून मी पण बाईक विषयी विसरूनच गेलो ...😨😨"

रचना - " म्हणून म्हणाले लवकर ये ... बघूच कसा येतोस ते?...😂😂"

अर्णव - " ऐक ना ... मला पिक कर ना आज प्लीज.... "

रचना- " आता आठवण आली होय माझी .... जा ...😁😁😁"

अर्णव - " प्लीज ये ना ग.... प्लीज प्लीज प्लीज...🙏🙏"

रचना - " बर मग आज मला लंच तुझ्याकडून पाहिजेल..."

अर्णव- " ओके डण ....."

रचना - " आणि हो टॉवेल वर बसू नकोस ... तयार हो पटकन "

अर्णव- " तुला कसं कळाल की मी टॉवेल मध्ये आहे म्हणून..."

रचना - " दारात उभा असलेला माणसासोबत फोन वर बोलतोस का तू ? .."
तो टॉवेल सावरत मागे वळला ... ती हसतच होती ...

अर्णव - " अग तू इथ लवकर... कसे?"

रचना - " अरे मी ऑफिसला निघणार होते .. पण वॉचमेनचा
फोन आला ... मग कळाल की तू बाईक ऑफिस लाच विसरला आहेस... म्हणून मग डायरेक्ट इथेच आले... "

अर्णव -" थेंक गॉड .... तू आलीस ... मग माझं तर काय खैरच होती आज... मी तयार होतो ... तू बस ... तुला चहा पाहिजे काय???"

रचना - " नको बाबा ... अजून विष पीन , पण तुझा चहा नको ... 😂😂"

अर्णव - " खूपच चांगला विनोद होता....😒😏."

रचना - " 😜😜 "

ते दोघेही ऑफिसला निघाले . ज्या स्कूटीला तो शिव्या घालत असे , त्याच स्कुटिवर तो आज ऑफिसला जात होता

रचना - " तुला एक विचारू ? ..."

अर्णव -" हा ."

ती स्कूटी चालवत विचारत होती .

रचना -" तू खरच कन्फ्युज आहेस?"

अर्णव -" हो ग ..."

रचना -" डोन्ट वरी ... टाइम आल्यावर कळेल तुलाच ..."

दोघेही ऑफिसला पोचले . तिथं सगळे कामात होते. बाईकला काहीही झालं नव्हतं . ऋचा सुद्धा आली होती .

अर्णव -" हाय ऋचा .. कशी आहेस ?"

ऋचा -" मस्त... तू?"

अर्णव -" मी पण ... आज बहुतेक जसिका आली नाही वाटत ?"

ऋचा -" हो ..."

मग पूजा आली . सिगरेटचा धूर सोडत , हेडफोन्स वर गाणे ऐकत आली.

पूजा -" हाय ..."

अर्णव -" हाय ..."

पूजा - " थंकस फॉर येस्टर्डे अर्णव ... आठवण राहील कालचा दिवस..."

अर्णव -" वेलकम..."

अर्णव लाजत उत्तर दिला . त्या दोघांकडे बघून हसत होती . रवी सुद्धा आला. सगळे कामात बिझी झाले . नवीन प्रोजेक्ट कंप्लीट करायचा होता. वेळ कमी होत. सगळे कामाला लागले . असेच कामामध्ये १ महिना कसं गेलं कळलच नाही. त्यात अर्णव आणि पूजा रात्री फोन वर बोलत होते . खूप मेहनती ने प्रोजेक्ट संपला .

सगळे बॉसला ती प्रोजेक्ट दाखवले . क्लाएंट आले . त्यांच्यासमोर अर्णव प्रेझेंटेशन दिला . मग बॉस आणि क्लाएंट मध्ये मीटिंग झाली .

जसिका तेवढ्यात बाहेर आली.

जसिका -" सगळयांना बॉस नी बोलावलंय ."

रवी -" का?? "

जसिका -" डोन्ट नॉ डिअर... "

सारे खूप टेन्शन मध्ये होते शिवाय पूजा .., ती मस्त गाणे ऐकत बसली होती . सगळे आत जाऊ लागले. तेवढ्यात ती सुद्धा आली .

बॉस -" सो... अभिनंदन सगळ्यांचं आपल प्रोजेक्ट क्लाएंटला आवडला आहे आणि आपला प्रोजेक्ट लवकरच चालू होणार आहे . "

सगळे खूप खुश झाले .

बॉस -" तर याच संदर्भात मी पार्टी ठेवली आहे . माझ्या फार्म हाऊसवर सगळे यायचं बर का?... पार्टी उद्या आहे .... लेट्स पार्टी ..."

सगळे एकदमच हो म्हणाले.

रवी -" सर तिथे चांगलं देशी मिळत ना? 🍷🍻"

त्या विनोदावर सगळे हसू लागले . सगळे बाहेर आल्यावर खूप खुश होते पण पूजाच्या चेहऱ्यावर ना खुश दिसत होती, ना दुखी होती. एकदम वेगळेच नमुना होती ती .

अर्णव -" पूजा आज तुला मी सोडू?"

पूजा -" रिअली??"

अर्णव -" हो ".

पूजा -" ओके... "

ती मागे बसली . तिचा न कळता लागलेला स्पर्श त्याला आनंद देत होता. तिचे ते कर्ली केस . बहुतेक ती नुकताच पार्लर ला गेली असणार आहे . तिचे केस तसे नव्हते आणि केसाच्या खालच्या बाजूला केलेल लाल रंग तर त्याच मनच घेऊन गेलं .

पूजा -" स्टॉप हिअर "

अर्णव -" का काय झालं?"

पूजा -" माझं अपार्टमेंट आल."

अर्णव -" तू इथ राहतेस?"

पूजा -" हो... तिसऱ्या मजल्यावर ... येणार का?"

अर्णव-" नाही नको .... उशीर होईल ... बाय "

पूजा -" ओके बाय .😊😊"

दुसऱ्यादिवशी ऑफिसमध्ये अर्णव आला . सगळे आले होते. त्याची नजर फक्त तिला शोधत होती . रचना तेवढ्यात मागून आली .

रचना -" तिला शोधत आहात वाटतं ?...."

अर्णव -" हो.. तुला काय करायचंय ?"

रचना -" काही नाही ... पण तुमच्या माहिती साठी ... ती आली नाही ... "

अर्णव -" का?"

रचना -" माहिती नाही... फोन करून तूच विचार ना?"

तो लगेचच खिशातून फोन काढला आणि ट्राय केला. ती उचलत नव्हती.

अर्णव - " उचलत नाहीये ..."

रचना -" नको काळजी करू ... येईल ती आज पार्टीला ..."

तो फक्त रात्रीची वाट पाहत होता . त्याच दिवस आज खूपच वाईट जात होता. कामात मनच लागत नव्हतं. लंच सुद्धा नाही केला. आता तो कन्फर्म झालेला होता . आय एम इन लव .... येस ... तो प्रेमात पडलो होता.... कधी एकदा तिला सांगावं असं त्याला वाटतं होत... वाट पाहत होता आजच्या रात्र ची ....

तो खूप नटूनथटून तयार झाला .आज कसल्याही परिस्थितीत तिला त्याला प्रेमाची कबुली द्यायची म्हणजे द्यायची होती . जाताना तो एक गुलाब घेतला . फार्महाऊसवर पोचला . तिथे सगळे आले होते. सगळे खूपच मस्त दिसत होते . पण त्याची नजर तर तिलाच शोधत होती . पण ती तिथं दिसतच नव्हती.

अर्णव -" अरे रवी ... पूजा आली का?"

रवी -" नाही रे ..."

रचना नुकताच दारात आली होती . रचना त्याला बघून हात हलवत होती. ती खूपच सुंदर दिसत होती.

रचना -" अरे वा... खूपच मस्त दिसत आहेत आपण ...आणि गुलाब मला का? "

त्याच्या हातून ती गुलाब हिसकावून घेतली.

अर्णव -" तुला नाहीये ते...अग पूजाच्या कॉल आला होता का?"

रचना -" नाही ... का?"

अर्णव -" मी ५० वेळा ट्राय केला पण उचलत नाहीये ती."

रचना -" थांब मी ट्राय करते ."

रचना कॉल लावत होती.

रचना -" उचलत नाहीये ती ...."

अर्णव -" अग... आज मी तिला प्रपोज करणार होतो.... "

रचना -" खरंच ... मस्तच की 😜😜"

अर्णव -" काय मस्त ... ती आलीच नाहीये अजून... "

रचना -" डोन्ट वरी ... येईल ती..."

" तिला काय झालं असेल ... का उचलत नाहीये कॉल ती ... काही झालं तर नसेल ना?... मला कबुली द्याची होती तिला आज ... बर असेल ना ती?.." . असे अनेक प्रश्न त्याच्या मनात येत होत्या . तो वाट पाहत बसला होता. तेवढ्यात ..............

**********************************************
क्रमशः

ऋषिकेश मठपती

पुढील भाग लवकरच.....

इतर रसदार पर्याय

शेयर करा

NEW REALESED