चोरीचे रहस्य - भाग 3 Kalyani Deshpande द्वारा गुप्तचर कथा मराठी में पीडीएफ

Featured Books
श्रेणी
शेयर करा

चोरीचे रहस्य - भाग 3

"मला ज्या महिलेने कपाट फोडायला सांगितलं त्यांनी मला त्यांचं नाव पांडे सांगितलं. त्या माझ्या दुकानात आल्या होत्या तेव्हा ह्या अपार्टमेंटचा पत्ता देऊन तिसऱ्या मजल्यावर यायला सांगितलं होतं.",किल्लीवाला

"मग तर तू त्या महिलेचे वर्णन करू शकशील",पोलीस

"चेहरा तर मी ओळखू शकत नाही सर",किल्लीवाला

"चेहरा का ओळखू शकत नाही तू?",पोलीस

"कारण त्या महिलेने तोंडाला स्कार्फ डोळ्याला गॉगल आणि हातात gloves घातले होते.",किल्लीवाला

"अच्छा मग साधारण उंची वगैरे सांगू शकतो?",पोलीस

"उंची साधारण 5 फूट दोन इंच असेल एवढं सांगू शकतो.",किल्लीवाला

"अच्छा! बरं मला सांग ती महिला एखाद्या वाहनावर आली होती की पायी पायी?",पोलीस

"नाही ती महिला पायी पायीच आली होती",किल्लीवाला

"चेहरा जरी ओळखता नाही आला तरी त्या महिलेचा आवाज तू नक्कीच ओळखू शकशील",पोलीस

"नाही साहेब मी तेपण नाही करू शकणार",किल्लीवाला हताशपणे म्हणाला.

"का???",पोलीस आश्चर्याने म्हणाले.

"कारण त्या महिलेने मला एका कागदावर सगळं लिहून दिलं होतं. तीला बोलता येत नाही असं तिने सांगितलं होतं.",किल्लीवाला

"अस्स आहे का! आत्ता म्हणतो की तिला बोलता येत नव्हतं लगेच म्हणतो की तिने सांगितलं!",पोलीस रागाने म्हणाले

"म्हणजे मला म्हणायचं आहे की तिने लिहून सांगितलं",किल्लीवाला

"ठीक आहे मग दाखव ते कागद",पोलीस

"ते तर मी काम झालं म्हणून फाडून टाकले.",किल्लीवाला

"सगळे नाटकं आहेत तुझे चल ठाण्यात तिथे तू सगळं कबूल करण्याची व्यवस्था करतो. चोरी तूच केली आहे. ह्या अपार्टमेंटजवळून थोड्याच अंतरावर तुझं दुकान आहे. तू नजर ठेवली असशील आणि पांडे कुटुंब बाहेर गेलेलं बघताच तूच केलं असेल हे कारस्थान. किल्लीवालाच तू! डुप्लिकेट किल्ली बनवणं तुझ्यासाठी काय कठीण आहे",पोलीस

"नाही साहेब मी खरं बोलतो माझा यात काहीच हात नाही. मला विनाकारण जेल मध्ये नेऊन माझा धंदापाणी बंद करू नका",किल्लीवाला गयावया करत म्हणाला.

"तुझा हात नाही तर काय? तुला काय मी असा(हाताने नाक पुसत असल्याची खुण करत) वाटलो का? न तू त्या बाईचं वर्णन करू शकत न तू तिचा आवाज ऐकला न तू तिचं हस्ताक्षर दाखवू शकत म्हणजेच ह्या सगळ्याचा अर्थ एकच निघतो की तूच चोरी केली आणि तुझ्यावर आरोप येऊ नये म्हणून एक काल्पनिक महिलेचं कॅरेक्टर उभं केलं.",पोलिस

"नाही साहेब मी खरं सांगतो आहे. माझ्या बायका पोराची शपथ घेतो ",किल्लीवाला

"खबरदार बायकपोरांची खोटी शपथ घेतली तर हरामखोर चल जेलमध्ये त्याशिवाय तुझी अक्कल ठिकाणावर येणार नाही. फक्त पाच फूट 2 इंच उंची एवढीच माहिती सांगितली तू आता एवढ्याशा माहितीवरून ती महिला कशी काय ओळखू येईल? ती सखुबाई फक्त 4 फूट 10 इंचाची आहे.,पोलीस

पोलीस असं म्हणत असताना माझी नजर सहज तिथे उपस्थित असलेल्या सर्व महिलांवर गेली.
आश्चर्य म्हणजे माझी काकू, कुलकर्णी काकू, भाले काकू, पांडे काकू ह्या सगळ्या जवळपास 5'2" इंचाच्याच होत्या. माझी चुलत बहीण पाच फूट सात इंच होती.

म्हणजे चोर ह्या चौघींपैकी एक??? नाही नाही मुळीच नाही असं कसं होईल? मी मनात आलेला विचार झटकला. कदाचित किल्लीवालाच चोर असणार आणि तिथल्या तिथे ह्या महिलांकडे बघून त्याने अंदाजे 5 फूट दोन इंच उंची सांगितली असणार! नक्कीच तसंच असेल.

पोलिसांनी त्या किल्लीवाल्याला पोलीस ठाण्यात नेलं.
म्हणजे आता जेलमध्ये एकूण तीन जण होते जे गुन्हा नाकबूल करत होते. खंडूभाऊ सखुबाई आणि किल्लीवाला.

तीन शक्यता होत्या:-
एक तर किल्लीवाला खोटं बोलतोय आणि तोच चोर आहे.
दुसरी शक्यता म्हणजे जर तो खरं बोलतोय तर खंडूभाऊ ने कोणातरी स्त्रीच्या साहाय्याने हे केलं किंवा
तिसरी शक्यता सखुबाईने एखाद्या नात्यातल्या किंवा ओळखीच्या स्त्रीकरवी हे केलं.

मी विचारात होतो तेवढ्यात काका मला म्हणाले,"चल आत बेटा ते पोलीस गेले."

आज अपार्टमेंटमध्ये सगळ्यांच्या घरात हाच विषय चर्चेत होता की चोर कोण असेल? कोण ती महिला असेल?

"मला तर तो किल्लीवाला बदमाश वाटतो",माझा चुलत भाऊ

"तो खंडूभाऊ काय कमी आहे? हे पांडे काका काकू महिना महिना मुंबईला जातात त्याला सहज डुप्लिकेट किल्ली न बनवायला काय झालं?",काका

"मला वाटते सखुबाई असावी महा बनेल बाई आहे ती पाहिलं खोटं आजारी आहे म्हणाली आणि चाट मारली",काकू

"मला वाटते तो कुरिअर वाला आला होता न त्याच्या ओळखीच्या बाईने केलं असावं",माझी चुलतबहीण

सगळ्यांच बोलणं झाल्यावर मी म्हंटल,"हे सगळे नसून जर कुलकर्णी काकुंच असतील तर??"

त्यावर लगेच माझी काकू कळवळून मला म्हणाली,"शु: असं बोलुही नको बाळा! (आजूबाजूला बघत ) मला माहितीय तुला हेरगिरी बरी जमतेय पण असा कोणावर संशय घेऊ नाही रे बेटा! चुकून त्यांना आपलं बोलणं ऐकू आलं तर केवढा गैरसमज व्हायचा."

क्रमशः