लाईफझोन ( भाग -9) Komal Mankar द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

लाईफझोन ( भाग -9)

Komal Mankar द्वारा मराठी कादंबरी भाग

निराशेच्या खाईतून बाहेर येत आम्ही स्वतः ला सावरत जगू लागलो ...अभय आमच्यातच आहे असं वाटून घेत ! त्याच्या हळव्या आठवणी ताज्या होताना हृदयात तो नसल्याची सल दाटून येते .ते हसणं बागडण शालेय जीवनापासून कॉलेजचं अर्धजीवन मैत्रीच्या ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय