मला काही सांगाचंय..... - Part - 9 - 10 Praful R Shejao द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

मला काही सांगाचंय..... - Part - 9 - 10

Praful R Shejao द्वारा मराठी कादंबरी भाग

९. डायरीचं गूढ कुमारला आपण पूर्ण समजलो नाही .... निदान जिवलग मित्र या नात्याने तरी... असं सुजितला वाटून गेलं... काय लिहलं असेल त्यानं यामध्ये आणि कुणाबद्दल? मनात असे विचार येत असता त्याने डायरीचं पहिलं पान उघडलं तर पहिल्याच पानावर ...अजून वाचा