अ स्ट्रेंज थिंग - दि सायरन कॉल्स (11) Suraj Gatade द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

अ स्ट्रेंज थिंग - दि सायरन कॉल्स (11)

Suraj Gatade द्वारा मराठी कादंबरी भाग

११. अनादर डेविल गॉट दि पनिशमेन्ट -रात्रीचे दोन वाजता मिस्टर वाघनं नैनी तलावा जवळ इन्स्पेक्टर केदार बिश्तसाठी मोठा थाट मांडला होता."फायनली सुसाईड केसेस का सिलसिला खत्म हुआ!" मिस्टर वाघ केदारच्या ग्लासात व्होडका ओतत म्हणाला."हा भाई, नाक मैं दम कर ...अजून वाचा