अ स्ट्रेंज थिंग - दि सायरन कॉल्स (12) Suraj Gatade द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

अ स्ट्रेंज थिंग - दि सायरन कॉल्स (12)

Suraj Gatade द्वारा मराठी कादंबरी भाग

१२. फायनल वर्डीक्ट -मी अजूनही घुटमळतच होतो."काय? झालं ना सगळं?" अचानक मूड बदलत मिश्कीलपणे तो म्हणाला."नाही...!""बोला! तुझं तर समाधान कधी होतच नाही!" त्यानं मला टोमणा मारला."अजून तुम्ही या केस मध्ये मिळवलेली गन दाखवली नाही."(खरं तर मला लांबवलेली म्हणायचं होतं...)"आत्ता ...अजून वाचा