सांन्य... भाग १ Harshad Molishree द्वारा थरारक मराठी में पीडीएफ

सांन्य... भाग १

Harshad Molishree द्वारा मराठी थरारक

" ही एक Psychological thriller कथा आहे, ह्या कथा मध्ये दर्शीत सगळी पात्र काल्पनिक असून त्यांचा कुठल्याही जीवित व मृत व्यक्ती सोबत काही संबंध नाही, संबंध आढळून आल्यास तो फक्त योगायोग समजावा..ही कथा फक्त मनोरंजन साठी आहे "...... ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय